Wat we doen

Advies

ONN levert denkkracht

Wij maken plannen haalbaar en realiseerbaar. Door niet alleen naar de technische mogelijkheden te kijken, maar ook naar de financiële en organisatorische mogelijkheden. ONN is pragmatisch en ambitieus tegelijk en heeft ervaring met beleid én uitvoering.

Energieadvies

De eerste stap, energieadvies op maat. Op basis van een intakegesprek kijken we wat nú nodig is. Of dat nou een quickscan is, een portefeuille routekaart, DMJOP, kosten-baten analyse of een EPU-maatwerkadvies.­­­ De kennis en ervaring van onze uitvoeringsbegeleiding komen in deze fase goed van pas.

Subsidieaanvraag

ONN kent de weg in subsidieland voor maatschappelijke instellingen. Vaak geven deze subsidies net het extra zetje om tot een volledig duurzame oplossing te komen. ONN biedt advies en begeleiding van eerste subsidiescan tot aan de subsidieaanvraag en de benodigde verantwoording na de beschikking.

Duurzaamheidsplan

Wanneer de energieadviezen op tafel liggen, wordt een concreet plan gemaakt voor de realisatie. Vanuit het eindresultaat stippelen we samen de ideale route uit. We maken een projectplan en een planning en zorgen voor de financiële haalbaarheid en inzicht in scenarioanalyse. Vanuit een integrale benadering volgt eventueel een stapsgewijze aanpak.

Financiële begeleiding

Het financieringsvraagstuk is een randvoorwaarde om tot realisatie te komen. Waar nodig biedt ONN ondersteuning bij het vinden van dekking en de aanvraag van financiering. We hebben de expertise in huis om controllers en bankiers mee te nemen in de businesscase zodat de benodigde budgetten rondkomen.

Besluitvorming

Uiteindelijk is er altijd een besluit nodig voordat er tot uitvoering wordt overgegaan. ONN maakt zaken inzichtelijk, ook op bestuurlijk niveau, en helpt door concrete keuzes voor te leggen. Met een helder stappenplan brengen we het proces in beeld en weten we voortgang te brengen waar zaken vastlopen.

Projectleiding

Aan de slag? Dan verzorgt ONN de bouw- en uitvoeringsbegeleiding. Wij bewaken de doelstellingen en afspraken en lossen problemen op die zich voordoen tijdens de realisatie. ONN weet wat er speelt en heeft de expertise in huis om te zorgen dat projecten binnen de tijd en het budget worden uitgevoerd, opgeleverd en gekeurd.

Meer weten? Neem contact op met Martin

Projecten

ONN verandert gedrag
Onn realiseert projecten