Onderwijsinstellingen

ONN Werkt samenmet Scholen

De verduurzamingsopgave voor scholen is groot. Ze hebben te maken met de ‘Sectorale routekaart verduurzaming schoolgebouwen’ waarin wordt gesteld dat scholen vóór 2030 50% en in 2050 100% duurzaam moeten zijn. Daarbij komen tal van uitdagingen om de hoek kijken zoals de verbetering van de ventilatie, de lumpsum bekostiging en stijgende energie- en exploitatielasten. ONN helpt, door schoolgebouwen te verduurzamen én door leerkrachten en leerlingen bewust te maken en aan te sporen tot een duurzame gedragsverandering. Wij doen dit met ons Wattsonn’s LAB, een lab dat op school komt te staan, waar kinderen op een ontdekkende wijze leren over duurzaamheid.

Resultaat

We hebben al meer dan 100 onderwijsinstellingen geholpen om scholen te verduurzamen of de ventilatie in de school te verbeteren.

 

Advies aanvragen

Wil je meer weten over de mogelijkheden van het verduurzamen van jouw onderwijsinstelling? Vraag het aan een van onze adviseurs.