Kennis & blogs

Van zonnepanelen naar luchtballonnen

Abrona aan de slag voor duurzaamheid

Op 10 oktober 2018 tekenden 132 organisaties, waaronder Abrona, de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Vanaf dat moment kwamen de plannen op tafel en in 2019 startten Abrona en ONN (voorheen Onze Zorg is Opgewekt) het verduurzamingstraject met zo’n 3000 zonnepanelen op verschillende locaties. Nu, twee jaar verder, zijn er al 12 locaties verduurzaamd door middel van het aanbrengen van zonnepanelen en ledverlichting. Ledverlichting bespaart ongeveer de helft in energie ten opzichte van conventionele verlichting en gaat daarnaast een stuk langer mee. Maar hoe ga je te werk bij het verduurzamen van locaties? Wat komt er allemaal bij kijken wanneer je zonnepanelen gaat plaatsen en wat heeft dat te maken met luchtballonnen?

99 luftballons

Voordat we kijken naar hoe we te werk gaan, is het belangrijk om te weten waarom we zonnepanelen plaatsen. Wat wekken ze eigenlijk op aan duurzame energie? In totaal is er bij Abrona al ruim 1 megawattpiek (MWp) aan zonnepanelen aangebracht. De hoeveelheid Wattpiek is de hoeveelheid vermogen die de zonnepanelen opwekken in een laboratoriumsituatie. De zon schijnt echter niet altijd op volle kracht en omdat er ook wat energie verloren gaat, rekenen we ongeveer 0,85 kWh energie per wattpiek (Wp). Bij Abrona wekken we nu ongeveer 886.000 kWh per jaar op met groene energie van de zon!

Wat betekenen bovenstaande cijfers dan in duurzame besparingen? Bij het opwekken van de energie die je normaal via ‘grijze stoom’ zou krijgen komt CO2 in de lucht. In plaats daarvan wekt Abrona stroom op via de zon en bespaart daarmee zo’n 407.560 kilo CO2 per jaar! Je zou 16.000 volwassen eiken nodig hebben om dat weer uit de lucht op te nemen, daar kun je bijna 50 voetbalvelden mee vullen. Mocht dit nog niet genoeg tot de verbeelding spreken, hebben we voor je berekend hoeveel 4-persoonse luchtballonnen je zou kunnen vullen met deze hoeveelheid CO2 en dat zijn er, niet schrikken, 67! Met de hoeveelheid CO2 die Abrona bespaart door haar zonnepanelen zouden we dus 67 luchtballonnen kunnen vullen… per jaar!

Zonnepanelen op je dak in 10 stappen

Samen met Abrona hebben we een flinke stap gezet richting een toekomstwaardige wereld door het verminderen van haar CO2 uitstoot. Zoals belooft lichten we ook toe hoe we te werk gaan bij het plaatsen van zonnepanelen. Maarten en Mark-Jan, onze projectleiders, geven een overzichtelijk stappenplan:

Stap 1. Kijk naar de geschiktheid van het dak.

Kijk hierbij naar de ligging ten opzichte van de zon. Hoe draait deze over het dak? Zijn er eventuele obstakels die voor schaduw kunnen zorgen?

Stap 2. Maak op basis van bovenstaande gegevens een ontwerp waarmee het hoogst mogelijke rendement gegenereerd kan worden.

Nu je weet hoe de zon zich langs het dak verplaatst kun je bepalen welke opstelling het best past. Zo kun je bijvoorbeeld een oost-west opstelling hebben bij een platter dak. Hierbij heb je gedurende de dag een constantere hoeveelheid energie die je opwekt. De zon gaat namelijk eerst langs de panelen gericht op het oosten en daarna langs de panelen gericht op het westen.

Van zonnepanelen naar luchtballonnen
Oost-west opstelling.

Het is ook mogelijk om een zuid-opstelling te doen. Hierbij kun je wel minder zonnepanelen op je dak leggen, omdat ze wat uit elkaar moeten staan om te voorkomen dat ze in elkaars schaduw liggen. Bij een zuid-opstelling heb je in de middag een energiepiek en de rest van de dag wat minder opwek van de zon.

Ten slotte zijn panelen uiteraard ook mogelijk op een schuin dak:

Van zonnepanelen naar luchtballonnen
Panelen op een schuin dak bij een locatie van Abrona.

Het kan dus zijn dat bepaalde delen van het dak niet gebruikt worden omdat het schaduwpercentage op dit gedeelte zo hoog is dat het rendement te laag wordt.

Stap 3. Kijk naar het bouwkundige aspect van het dak.

Hoe staat het met de dakbedekking? Wanneer deze aan vervanging toe is adviseren wij deze altijd eerst te laten vervangen voordat zonnepanelen op het dak komen.

Stap 4. Laat een constructeur berekenen of het dak sterk genoeg is.

De zonnepanelen die wij gebruiken wegen ongeveer 21 kg. Zoals je hierboven ziet komen er best wat zonnepanelen op zo’n dak te liggen. Het is daarom belangrijk om te berekenen of het dak deze extra last wel kan dragen. Dit laten we controleren door een externe constructeur.

Stap 5. Kijk naar de capaciteit van de aansluiting en de verdeelkasten.

Is het aantal zonnepanelen afgestemd op het verbruik van de aansluiting? Kijk daarbij ook naar de capaciteit van de verdeelkasten, deze moeten de hoeveelheid energie ook aankunnen.

Stap 6. Maak een overzichtelijk werkdocument.

Wanneer bovenstaande stappen zijn uitgewerkt zetten we dit in een overzichtelijk werkdocument. Deze moet goed te begrijpen zijn voor de opdrachtgever en de monteurs.

Stap 7. De complete installatie wordt geïnstalleerd.

Aan de hand van het werkdocument kunnen we aan de slag om de installatie daadwerkelijk te installeren.

Stap 8. Laat de installatie goedkeuren.

Voordat de installatie daadwerkelijk in gebruik kan gaan dient deze eerst goedgekeurd te worden door een onafhankelijke keuringsinstantie. Wij laten installaties op Scope12 niveau checken.

Stap 9. Installatie in gebruik nemen.

Wanneer de installatie door de onafhankelijke keuringsinstantie veilig wordt verklaard en eventuele restpunten zijn opgelost, kan de installatie aangezet worden.

Stap 10. Monitor de energie opwek.

Koppel de installatie aan een online portal zodat je deze kan monitoren. Zo kun je de opwerk live bijhouden.

Stap 11. Bruto productie meter en subsidie

Indien de locatie gebruik maakt van een SDE-subsidie zorgen we ervoor dat het meetbedrijf een bruto-productiemeter installeert. We melden de installatie vervolgens aan bij CertiQ en RVO zodat de gebruiker de aangevraagde subsidie kan ontvangen.

Als je deze stappen volgt, ga je van zonnepanelen naar luchtballonnen vol met CO2 en help je mee om een toekomstwaardige wereld te realiseren!

 

Wil jij ook aan de slag maar weet je niet wat bij jou mogelijk is aan technische realisatie of subsidies?
Neem gerust contact met ons op! 

Meer weten? neem dan
contact op.
06 - 491 475 89