Kennis & blogs

Subsidie voor duurzaam, innovatief ventilatiesysteem

Is de ventilatie in jullie gebouw onder de norm en hebben jullie de intentie om de energielasten te verlagen? Dan is ons innovatieve, integrale ventilatiesysteem interessant voor jullie! Bij dit systeem gebruiken we bodemwarmte (en -koude) om het binnenklimaat én de luchtkwaliteit te verbeteren. In combinatie met eigen opgewekte energie verlagen we op deze manier zowel de elektra- als de gaskosten.

Integrale aanpak

Deze integrale, innovatieve aanpak bestaat uit een combinatie van diverse technieken:

  • Duurzame warmte en koeling door een innovatieve warmte-koude opslag
  • ‘Corona-proof’ ventilatie met lage CO2 waarde en aangenaam binnenklimaat (frisse scholen klasse B)
  • Comfortabel licht en geluid door ledverlichting en akoestisch plafond
  • Eigen energieopwekking door zonnepanelen
  • Isolatie/gevelbekleding

Met onze aanpak realiseren we een toekomstbestendig gebouw dat voldoet aan de (B)ENG-norm, zonder dat grootschalige renovatie en tijdelijke huisvesting nodig is. De kostenbesparing start dus direct. Daarnaast wordt de beheerexploitatie volledig verzorgd.

Subsidie

Scholen of gebouwbeheerders komen voor deze integrale verduurzamings-oplossing in aanmerking voor de DEI subsidie. Deze regeling biedt ruimte aan projecten op energie- en klimaatgebied die op innovatieve wijze met oplossingen voor gasreductie komen. Medio november dienen we vanuit Op Naar Nul de aanvraag in, dus aanmelden voor de pilot kan nog steeds via info@isonn.nl

Meer informatie

Benieuwd wat we voor jouw gebouw kunnen betekenen? Neem dan contact op met Martin Vreman.

Meer weten? neem dan
contact op.
06 - 129 238 33