projecten

ProCon combineert de stap naar een frisse school met duurzame maatregelen

Stichting ProCon heeft in 2021 de ambitie uitgesproken om van 2 van haar scholen een frisse school te maken en deze ook meteen te verduurzamen om zo toekomstbestendig onderwijs te kunnen bieden. Hiervoor is door Op Naar Nul BV in opdracht van Stichting ProCon succesvol de aanvraag voor de SUVIS-subsidie begeleid voor de scholen De Violier en Anne de Vries om vervolgens het projectplan uit te werken naar realisatie.

 

Voor basisschool De Violier en Anne de Vries zijn decentrale ventilatie units en nieuwe akoestische plafonds met led verlichting geplaatst in de klaslokalen. In bestaande gebouwen is het inbouwen van ventilatiesysteem soms lastig. Door gebruik te maken van een dun systeem (20cm) kon de plafondhoogte behouden blijven. Vrijwel alle werkzaamheden zijn in de vakantieperiodes uitgevoerd. Dat zorgt ervoor dat de uitvoering in stappen heeft plaatsgevonden en uiteindelijk best een tijdje heeft geduurd. Het voordeel is dat er binnen de school geen overlast heeft plaatsgevonden en er ook geen kosten gemaakt hoefde te worden voor bijvoorbeeld het plaatsen van tijdelijke noodlokalen.

Meer weten? neem dan
contact op.
06 - 129 238 33

Aan de buitenkant is ook veel gebeurd: Er is dakisolatie toegepast waardoor de airco’s op de bovenverdieping van De Violier in de zomermaanden veel minder hard hoeven te draaien en in de winter meer warmte wordt vastgehouden met gasbesparing tot gevolg. Ook is op beide locaties vloerisolatie toegepast. Op de Anne de Vries school is de gehele lichtstraat vervangen en middels triple glas nu extra geïsoleerd. Tot slot zijn op het dak van zowel De Violier als de Anne de Vries school zijn zonnepanelen geplaatst waarmee de scholen stroomneutraal zijn geworden.

ProCon heeft met dit project er 2 frisse en duurzame scholen bij!

 

In het kort:

  • Is er ledverlichting geplaatst?

    We hebben nieuwe ledverlichting geïnstalleerd, in de gymzaal en het speellokaal.

  • Hebben jullie de vloerisolatie geplaatst?

    We hebben ook vloerisolatie toegepast.

  • Wat hebben jullie met de lichtstraat gedaan?

    We hebben de lichtstraat van de Anne de Vriesschool vervangen voor een beter geïsoleerde lichtstraat met triple glas.

Meer weten

Wil je meer weten over dit project? Of heb je een andere vraag? Neem dan gerust contact op

Projecten