projecten

ASVZ kiest voor duurzamere zorg

In 2016 zet ASVZ haar eerste duurzame stappen. Met meer dan 5.000 medewerkers, ruim 2.000 vrijwilligers en ongeveer 6.000 cliënten verspreid over diverse locaties in het land is ASVZ één van de grootste zorginstellingen van Nederland. Door haar locaties te verduurzamen geeft ASVZ het goede voorbeeld aan haar omgeving. ASVZ stond voor de uitdaging te bepalen hoe ze hun vastgoed moesten verduurzamen. Hoe betrek je je medewerkers? En hoe maak je duurzaamheid voor cliënten inzichtelijk? Met deze vragen kwam ASVZ bij Op Naar Nul  (ONN) terecht. 

De eerste stappen

In 2016 is ASVZ in samenwerking met ONN begonnen met het aanbrengen van zonnepanelen en ledverlichting op de verschillende instellingsterreinen. De hiermee gerealiseerde besparing heeft voor een financieel vliegwiel gezorgd, waardoor er inmiddels ruim 13.000 zonnepanelen voor schone energie zorgen. Jaarlijks wordt er 2.100 ton CO2 en een half miljoen euro op de energierekening bespaard. Allemaal geld dat rechtstreeks aan zorg kan worden besteed. 

Verduurzamen inzichtelijk maken

Naast het verduurzamen van vastgoed is het minstens zo belangrijk om duurzaam gedrag te stimuleren.  Met het bewustmakingsprogramma van ONN worden cliënten en medewerkers op een leuke manier meegenomen in het het maken van duurzame keuzes. Het programma is volledig afgestemd op de behoeften en wensen van ASVZ. ONN heeft workshops gegeven die thema’s als: afval, eten, energie en recyclen onder de loep nemen. Voor enkele cliënten was duurzaamheidsmascotte Buzz de bever het hoogtepunt van de workshop.

Meer weten? neem dan
contact op.
06 - 491 475 89

Budget onder druk betekent juist verduurzamen volgens Wim Kos

“ Nu we wereldwijd niet meer om verduurzaming heen kunnen, voelt het als onze bestuurlijke opdracht om hier inhoud aan te geven. Dat ervaren we bij ASVZ sterk. Niet alleen vanuit bestuur overigens, ook onze Raad van Toezicht is enorm betrokken. Plus cliënten en familieleden spreken de behoefte tot verduurzaming uit. Zij weten als geen ander dat hun zorgvraag ook over de jaren heen een antwoord vraagt. Dat draagvlak heb je nodig en creëerde bij ons vanzelf een klimaat om concreet verder te gaan met duurzaamheid.” 

“We weten allemaal dat de zorg onder druk staat”, vervolgt Kos. “Er zit een spanning op de zorgbehoefte en hoe deze betaalbaar te houden. De zorgvraag intensiveert en daar moeten we adequaat mee omgaan. Voor mensen met een verstandelijke beperking is er een levenslange en vaak ook levens brede ondersteuningsvraag. Zij behoren tot de meest kwetsbaren in deze samenleving. ASVZ zet in op die meest kwetsbaren binnen de totale doelgroep van mensen met een beperking. Als het gaat om deze mensen, dan neem je beslissingen die gelden voor een langere tijd. Dus laten we ons daarop voorbereiden, ook kijkend naar de energievraag. Dat doe je vanzelfsprekend met nieuwbouw, maar met name door maatregelen te nemen op bestaande locaties, waarbij je zowel bijdraagt aan eigen duurzame energieopwekking als aan energiebesparing.” 

Eerste duurzame zorginstelling 

“ASVZ is de eerste zorginstelling die ONN heeft verduurzaamd. Voor ASVZ was dat een vrij grote stap in 2016, aldus Leonn Sekender mede-eigenaar van ONN. De eerste 2 jaar dat we aan dit project werkten waren voor ons erg leerzaam, we zagen in dat zorginstellingen hun eigen cultuur en werkwijze hebben en het is erg belangrijk om op die behoeften een aansluiting te vinden in de vorm van maatwerk. We keken naar de fase waarin de organisatie zich op dat moment bevindt, wat voor type organisatie het is en welke cultuur er heerst. We leerden hoe belangrijk het is om rekening te houden met de behoeften van kwetsbare cliënten tijdens de realisatie. Dit vraagt om de nodige kennis van ons team en om daar bewust mee om te gaan. Ik ben erg trots om de verduurzamingspartner van ASVZ te zijn, hier is het fundament gelegd voor ONN en onze samenwerking heeft geleid tot een dusdanig resultaat dat ASVZ een voorbeeldfunctie is geworden voor andere zorginstellingen.”

Wij helpen jou

ONN houdt zich dagelijks bezig met het oplossen van verduurzamingsvraagstukken maatschappelijk vastgoed. Wil je meer weten over wat wij voor jou (zorg-)instelling kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.

Projecten