Energie opslag

Energie opslag

Opslag van duurzame energie is cruciaal om de onregelmatige aard van duurzame energiebronnen op te vangen, te zorgen dat de netstabiliteit stabiel blijft, pieken en dalen in de energievraag te beheren en de groei van gespreide energieopwekking mogelijk te maken.

Wat speelt een sleutelrol?

Opslag speelt een sleutelrol bij het realiseren van de energietransitie in Nederland. Met een eigen batterijsysteem (‘thuis’batterij) kan de overtollige energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen opgeslagen worden voor later gebruik. De opgeslagen energie kan zo op momenten worden gebruikt wanneer de vraag hoger is en het inkopen van stroom duur is.

Een aantal voorbeelden van de voordelen van energieopslag:

 • Hoe helpt energieopslag bij het stabiliseren van het elektriciteitsnet?

  Energieopslagsystemen, zoals batterijen, kunnen overtollige elektriciteit opslaan wanneer de vraag laag is en de productie hoog. Tijdens piekuren kunnen deze opgeslagen energiebronnen worden gebruikt om het elektriciteitsn

 • Op welke manier kan energieopslag hernieuwbare energie integreren?

  Hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, kunnen afhankelijk zijn van weersomstandigheden. Energieopslag kan de overtollige energie opslaan die wordt geproduceerd tijdens zonnige of winderige periodes en deze later vrijgeven wanneer er minder hernieuwbare energie beschikbaar is, waardoor een continue stroomvoorziening mogelijk is.

 • Wat zijn de voordelen van energieopslag in noodsituaties?

  Energieopslag kan dienen als noodstroomvoorziening tijdens stroomuitval of noodsituaties. In gebieden met slechte infrastructuur of vatbaar voor natuurrampen kunnen batterijopslagsystemen essentiële diensten blijven leveren en levens redden.

 • Op welke manier helpt energieopslag afgelegen gebieden toegang te krijgen tot energie?

  Energieopslagsystemen kunnen worden ingezet in afgelegen gebieden waar het moeilijk is om een stabiele elektriciteitsinfrastructuur te bouwen. Dit stelt gemeenschappen in staat om hernieuwbare energiebronnen te benutten en zelfvoorzienend te worden in hun energiebehoefte.

 • Op welke manier helpt energieopslag bij het tegengaan van netcongestie?

  Energieopslag kan netcongestie tegengaan door overtollige elektriciteit op te slaan wanneer de vraag laag is en de productie hoog. Hierdoor wordt voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Op momenten van hoge vraag kan de opgeslagen energie worden vrijgegeven om de pieken in de vraag op te vangen, waardoor het netwerk stabiel blijft.

Thuisbatterijen

Thuisbatterijen kunnen ook een rol spelen in het controleren van de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Tijdens periodes van hoge vraag kunnen thuisbatterijen hun opgeslagen energie vrijgeven om het net te ondersteunen en piekbelastingen te verminderen. Dit helpt om de netstabiliteit te stabiliseren en kan bijdragen aan een betrouwbare energievoorziening voor iedereen. Tegelijk is het zo mogelijk om eigen stroom te verkopen wanneer de prijs hoog is. Het effect wat dit met zich meebrengt wordt ook wel ‘piekshaving’ genoemd. Piekshaving vlakt de pieken in vraag en aanbod op het elektriciteitsnetwerk af.

Door gebruik te maken van een thuisbatterij wordt de eigen opgewekte hernieuwbare energie efficiënter benut. Dit zorgt ervoor dat je minder afhankelijk bent van fossiele brandstoffen. Het helpt je om CO2-uitstoot te verminderen. Zo draag je bij aan een schonere en duurzamere toekomst.

Het meest gebruikte accutype voor thuisopslag van energie is momenteel de lithium-ion batterij. Binnen het brede spectrum van lithium-ion batterijen zijn er verschillende chemieën beschikbaar, zoals lithium-nikkel-mangaan-kobaltoxide (NMC), lithium-ijzerfosfaat (LFP), lithium-nikkel-kobaltoxide (NCA) en lithium-mangaan-oxide (LMO). De LFP-accu’s hebben als voordeel dat ze veiliger zijn (minder gevoelig voor oververhitting), een langere levensduur kennen en milieuvriendelijker zijn (bevatten minder giftige stoffen).

Hoewel thuisbatterijen helpen bij het verminderen van de CO2-uitstoot, zal de productie en verwijdering van batterijen zelf altijd een milieu-impact hebben. De winning van grondstoffen en de productie van batterijen dragen bij aan lucht- en watervervuiling, net als de uitstoot van broeikasgassen. Daarbij is de opslagcapaciteit nog altijd beperkt. Een betaalbare batterij heeft een laadcapaciteit die voldoende is voor enkele dagen maar zal niet de zonnestroom in de zomermaanden kunnen opslaan voor gebruik in de winter. Het is dus erg belangrijk om een goede capaciteitsberekening te maken en het batterijsysteem af te stemmen op de duurzame opwekking van zonnepanelen (of PVT panelen / windmolen). En te controleren of het eigen verbruik daadwerkelijk een positieve impact op het milieu heeft. Zo ontstaat er een haalbare business case.

Op Naar Nul voert technisch en financiële haalbaarheidsanalyses uit om het optimale batterijsysteem te bepalen.

Projecten

Meer weten over energie opslag?