Kennis & blogs

Een gezonde ventilatie op school

WELKE STAPPEN MOET IK ALS SCHOOL ONDERNEMEN?

  1. Kijk op het Quick Wins blad voor tips en adviezen die u nu meteen al op school kunt toepassen om een zo veilig mogelijke situatie te realiseren.
  2. Laat door een installatie-expert uw mechanische ventilatiesystemen controleren op werking, inregeling en hygiëne. Deze controle bestaat onder andere uit metingen op locatie en eventuele aanpassingen van de ventilatie-regelinstellingen. U ontvangt een uitgebreide rapportage en advies over de vervolgstappen.
  3. Voldoet de ventilatie aan de eisen uit het Bouwbesluit, dan kunt u uw personeel en leerlingen hierover geruststellen. Wanneer uit controle echter blijkt dat de ventilatie niet op orde is, neemt u contact op met de GGD. Zij adviseert u over de verder te nemen maatregelen.
  4. Voldoet u niet aan de geldende ventilatienormen? Stel dan een Plan van Aanpak op voor verbetering. Communiceer dit plan vóór 1 oktober naar uw personeel en leerlingen.
  5. Het kan zijn dat uw school aan het Bouwbesluit voldoet, maar dat de prestaties rondom luchtverversing niet in elke situatie voldoende zijn (bijv. i.v.m. afhankelijkheid van te openen ramen, ook in de winter). In de lokalen waar de ventilatie afhankelijk is van het openen van ramen en/of roosters, kunt u een CO2-meter met stoplichtindicator plaatsen. Deze geeft aan wanneer u de ramen moet openen voor extra ventilatie.

HULP NODIG?

Nu de scholen weer van start gaan, is er genoeg te doen om alles voor het nieuwe schooljaar op orde te krijgen. Op korte termijn is echter wel actie vereist om een gezond binnenklimaat op school te realiseren. Op Naar Nul (ONN) helpt u graag! Wij controleren en optimaliseren ventilatiesystemen, installeren CO2-meters en stellen een op maat gemaakt Plan van Aanpak op.

Het op orde brengen van de ventilatie in uw onderwijsomgeving biedt daarnaast volop kansen om direct een gezond en comfortabel binnenklimaat te realiseren. Ventilatie is namelijk slechts één onderdeel van een frisse en verantwoorde school. Ook schone lucht, een comfortabele temperatuur, een aangenaam geluidsniveau en goede lichtkwaliteit dragen bij aan een optimale leeromgeving. Bovendien kan het verbeteren van deze factoren een forse besparing op uw energielasten opleveren!

Op Naar Nul (ONN) nodigt u uit om samen de mogelijkheden voor een gezonde school te verkennen. Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij binnen 24 uur contact met u op.

MEER WETEN?

Handreiking PO-raad & VO-raad
Advies VO-raad
Algemene richtlijn ventilatie RIVM

 

Meer weten? neem dan
contact op.
06 - 129 238 33