Kennis & blogs

Een duurzaam bedrijf in een elektriciteitscentrale?

Een toekomstwaardige wereld NU realiseren, dat is waar we ons bij ONN (voorheen Slim Opgewekt) voor inzetten. Deze visie zetten we in het nieuwe jaar kracht bij door te verhuizen naar het hol van de leeuw… Komend jaar bevindt ons duurzaam bedrijf zich in een (oude) elektriciteitscentrale!

Vanaf januari 2022 kun je ons vinden in het voormalige P.G.E.M.-complex (de Provinciale Geldersche Elektriciteits-maatschappij). Dit complex was rond 1930 onderdeel van de toenmalige gemeentelijke elektriciteitscentrale aan de Nieuwe Kade.

Hol van de leeuw

De oude functie van het gebouw was het doorschakelen van elektriciteit naar bedrijven en woningen in Arnhem. Om deze elektriciteit te produceren werden fossiele brandstoffen gebruikt. Maar bij het verbranden van deze brandstoffen komt te veel CO2 in de lucht, waardoor het te warm wordt op aarde. In Nederland wordt het grootste deel van de elektriciteit nog steeds geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool. Daar moet dus verandering in komen! Daarom stappen we in Nederland steeds meer over naar duurzame alternatieven zoals zonnepanelen, waterkracht en windmolens. Zo was in 2020 11% van ons energieverbruik afkomstig vanuit duurzame energiebronnen.

Een stukje geschiedenis over ons nieuwe kantoor

“We will make electricity so cheap that only the rich will burn candles”. – Thomas Edison

Het gebruiken van elektriciteit op grote schaal ontstond in Amerika. In 1879 zag Edison namelijk een markt voor het opwekken van elektriciteit. Hij ontwikkelde daarom een compleet elektriciteitsnetwerk en in 1882 kwam de eerste elektriciteitscentrale die gelijkspanning (110 V) leverde aan een paar blokken rond Pearl Street in Manhattan.

Willem B. Smit bouwde in Nederland de eerste openbare centrale in 1889. De centrale leverde tot 10 uur ’s avonds elektriciteit voor 300 ‘lichtpunten’ bij bedrijven en huishoudens. Gemeenten reageerden echter vaak terughoudend, omdat zij bang waren voor het voortbestaan van hun gasfabrieken.

Op het terrein aan de van Oldenbarneveldtstraat was aan het begin van de vorige eeuw dan ook nog niet veel te doen. Op een plattegrond van 1918 zien we alleen een boerderij, een gemeentereiniging en een grote gasfabriek.

Oldenbarneveldtstraat 1918
Plattegrond van Oldenbarneveldtstraat uit 1918

Toch konden gemeentes er na een tijdje niet meer omheen en werd ook in Arnhem een elektriciteitscentrale geplaatst, iets ten westen van de Oldenbarneveldtstraat. Het P.G.E.M. complex werd op de Van Oldenbarneveldtstraat gebouwd en bestond o.a. uit een bedieningsgebouw (1927). Vanaf 2022 zul je in het bedieningsgebouw echter geen medewerkers van P.G.E.M. aantreffen maar een gezellige club die zich inzet voor een duurzame toekomst.

duurzaam bedrijf in een elektriciteitscentrale
Bedieiningsgebouw PGEM, 1927

Onze strijd zet door in een nieuw kantoor

Bij Slim Opgewekt zetten we onze energie in om een toekomstwaardige wereld NU te realiseren. Daarvoor is het belangrijk dat al ons energieverbruik zo snel mogelijk afkomstig is uit duurzame energiebronnen. Wij zien dat er vaak hulp gebaat is bij het veranderen naar duurzame alternatieven. Daarom adviseren wij scholen, zorginstellingen en sportclubs bij het verminderen van hun energieverbruik en realiseren samen de overstap naar duurzame energiebronnen.

De komende weken zullen wij hard werken om van deze plek een kantoor te maken waarin ‘work hard’ én ‘play hard’ zijn plek kunnen vinden. Het nieuwe kantoor is voor ons speciaal omdat we strijden voor een duurzame toekomst in een pand dat vroeger juist ‘grijze’ stroom verdeelde. Het symboliseert een grote positieve verandering op weg naar een toekomstwaardige wereld!

duurzaam bedrijf in elektriciteitscentrale
Kantoor Slim Opgewekt

 

Zelf aan de slag?

Wil jij aan de slag met het verduurzamen van je school, zorginstelling of sportclub?

Neem vrijblijvend contact met ons op en lees meer over duurzaamheid op scholen, in de zorg en bij sportclubs op onze site. Hier vind je ook informatie over subsidies en andere projecten.

Bronnen:

https://phasetophase.nl/boek/boek_1_1.html

https://www.transformatiearnhem.nl/site/geschiedenis/

https://energieopwek.nl/#Energieproductie-getallen