warmteoplossing

Warmteoplossing

In Nederland hebben we een lange geschiedenis van verwarmen met aardgas. Dit heeft alles te maken met de grote voorraad die tot voor kort beschikbaar was. De transitie naar duurzame warmtebronnen is in volle gang. In de toekomst kan groene waterstof ervoor zorgen dat we over voldoende warmte kunnen beschikken in de wintermaanden. Zo ver is het op dit moment nog niet. Besparen door middel van isolatie is een van de belangrijkste maatregelen. Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor de warmtepomp. Dit is een duurzame oplossing met een bewezen techniek die een gebouweigenaar zelf toe kan passen.

 

Onder warmteoplossingen vallen meerdere onderdelen:

 • Wat is een warmtepomp?

  Een warmtepomp is een apparaat dat warmte uit de omgeving haalt en deze op een efficiënte manier gebruikt om een ruimte te verwarmen. Het werkt op elektriciteit en maakt gebruik van natuurlijke warmtebronnen, zoals de buitenlucht, bodem of grondwater, om warmte te onttrekken.

 • Hoe werkt een warmtepomp?

  Een warmtepomp werkt volgens het principe van warmtetransport. Het haalt warmte uit de bron (bijv. buitenlucht) met behulp van een koelvloeistof die verdampt bij lage temperatuur. Vervolgens wordt de warme damp samengeperst, waardoor de temperatuur stijgt. Deze warme damp wordt dan gebruikt om het verwarmingssysteem van een huis te voeden.

 • Wat zijn de voordelen van een warmtepomp?

  Warmtepompen hebben verschillende voordelen. Ze zijn energiezuinig en kunnen tot wel 50% energie besparen in vergelijking met traditionele verwarmingssystemen. Ze verminderen de CO2-uitstoot, waardoor ze milieuvriendelijker zijn. Daarnaast kunnen warmtepompen ook dienen als airconditioning in de zomer, wat het een veelzijdige optie maakt.

 • Wat is Warmte-Koude Opslag (WKO)?

  Warmte-Koude Opslag, afgekort als WKO, is een duurzaam energiesysteem dat gebruikmaakt van de ondergrond om warmte in de zomer op te slaan en deze in de winter te benutten voor verwarming. Daarnaast kan het systeem in de zomer de warmte uit gebouwen onttrekken en opslaan in de bodem voor verkoeling.

 • Hoe werkt een WKO-systeem?

  Een WKO-systeem bestaat uit bronnen in de grond die warmte en koude opslaan. In de zomer wordt koud grondwater omhoog gepompt en gebruikt voor koeling van gebouwen. Het opgewarmde water wordt vervolgens opgeslagen in een andere bron in de bodem. In de winter wordt dit opgewarmde water weer omhoog gehaald om gebouwen te verwarmen, en het afgekoelde water wordt opgeslagen in een koude bron.

 • Wat zijn de voordelen van een WKO-systeem?

  Een WKO-systeem heeft verschillende voordelen. Het is een duurzame energieoplossing, omdat het gebruikmaakt van natuurlijke warmte- en koudebronnen. Het vermindert de CO2-uitstoot en draagt bij aan een lagere energierekening voor gebouweigenaren. Bovendien biedt het systeem zowel verwarming als koeling, wat het zeer efficiënt maakt.

 • Kan elk gebouw gebruikmaken van een WKO-systeem?

  Niet elk gebouw is geschikt voor een WKO-systeem. De haalbaarheid hangt af van factoren zoals de beschikbare ruimte voor bronnen in de bodem, de warmte- en koelingsbehoefte van het gebouw en de bodemgesteldheid. Het is essentieel om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voordat een WKO-systeem wordt geïmplementeerd.

 • Wat is luchtverwarming?

  Luchtverwarming is een verwarmingssysteem waarbij warme lucht wordt verspreid door middel van kanalen en roosters in de vloer, wanden of het plafond van een gebouw. Het systeem werkt op basis van een verwarmingsbron, zoals een gasgestookte ketel of een warmtepomp, die de lucht opwarmt voordat deze wordt verspreid in de verschillende ruimtes.

 • Wat zijn de voordelen van luchtverwarming?

  Luchtverwarming biedt verschillende voordelen. Het zorgt voor een gelijkmatige en comfortabele verwarming in het hele ruimte. Het systeem kan ook dienen als een ventilatiesysteem, wat zorgt voor een continue luchtstroom en een betere luchtkwaliteit. Daarnaast neemt luchtverwarming minder ruimte in beslag dan traditionele radiatoren, omdat de kanalen vaak onzichtbaar zijn ingebouwd.

 • Zijn er ook nadelen verbonden aan luchtverwarming?

  Ja, er zijn enkele nadelen. Het systeem kan soms luidruchtig zijn, vooral als het niet goed is onderhouden. Bovendien kan luchtverwarming de luchtvochtigheid in de ruimte verminderen, wat kan leiden tot droge lucht en ongemak. Daarom is het essentieel om regelmatig onderhoud uit te voeren om deze problemen te voorkomen.

 • Wat zijn laagtemperatuur radiatoren/convectoren?

  Laagtemperatuur radiatoren/convectoren zijn verwarmingssystemen die werken met een lagere watertemperatuur dan traditionele radiatoren. Ze worden vaak gebruikt in combinatie met moderne verwarmingssystemen, zoals warmtepompen en condensatieketels, die efficiënter werken bij lagere temperaturen.

 • Waarom zijn laagtemperatuur radiatoren/convectoren energiezuiniger?

  Doordat deze radiatoren/convectoren werken met een lagere watertemperatuur, verbruiken ze minder energie om dezelfde hoeveelheid warmte af te geven. Hierdoor kunnen ze de ruimte comfortabel verwarmen met een lagere energierekening tot gevolg. Dit maakt ze een milieuvriendelijkere optie.

De warmtepomp is een bewezen techniek omdat eenzelfde soort werking al jaren wereldwijd wordt toegepast in airconditioningssystemen. Beide systemen zorgen door middel van een compressor dat er een verschil in temperatuur ontstaat. In het geval van een warmtepomp is dit zo efficiënt mogelijk ingericht op het verwarmen. Het verschil in temperatuur moet ergens vandaan komen: Denk hierbij aan de buitenlucht, de bodem of het water. Er zijn dus meerdere bronpunten mogelijk die een warmtepomp kan gebruiken om zijn temperatuurverschil vandaan te halen. Allen met voor- en nadelen:

 

Buitenlucht:

Een warmtepomp wordt vaak aan een buitenunit gekoppeld. Hetzelfde gebeurt ook bij een airconditioningssysteem. Het voordeel is dat dit een relatief goedkope oplossing is en eenvoudig toe te passen. Het nadeel is dat de warmtepomp juist warmte nodig heeft als het buiten koud is. Dat maakt hem minder efficiënt. Daarnaast kan de ventilator die voor de luchtstroom zorgt langs de buitenunit tot geluidsoverlast leiden.

 

Bodem:

Een zeer geschikte warmtebron is de bodem. Op 15 meter diepte is de temperatuur constant 10-12 graden. Met een warmte-koude opslagsysteem (WKO) kan gebruik gemaakt worden van deze relatief hoge temperatuur in de winter (en een relatief lage temperatuur in de zomer ten behoeve van koeling). Het systeem is efficiënt maar duurder in aanleg en daarbij is boren in de grond niet overal toegestaan.

 

Water:

Oppervlaktewater kan ook gebruikt worden als bron om te verwarmen of te koelen. Deze bron is niet overal beschikbaar maar biedt wel kansen om relatief goedkoop een constantere warmtebron te gebruiken dan de buitenlucht.

 

Wanneer de warmtepomp ervoor gezorgd heeft dat er voldoende warmte is ontstaan is het belangrijk dat de warmte zo goed mogelijk wordt overgedragen aan de binnenruimte. Dat gebeurt met het warmteafgiftesysteem zoals de radiator. Maar ook in warmteafgifte zijn weer verschillende mogelijkheden. En is het belangrijk te bepalen welke oplossing het meest efficiënt is:

 

Vloerverwarming:

Door afgifte via de vloer is met een lage temperatuur aan verwarmingswater veel warmteafgifte mogelijk. Het is een geschikt systeem wanneer er een constante behoefte is aan verwarming. Ook via koeling is het mogelijk op die manier. Vloerververwarming zorgt voor een aangenaam binnenklimaat, maar reageert wel traag op veranderingen. Als er ineens veel mensen binnen komen kan het snel te warm worden. De verwarming uitzetten als een ruimte niet wordt gebruikt (om zo energie te besparen) is ook lastig omdat het ook weer lang duurt voordat het is opgewarmd en dan averechts kan werken.

 

Luchtverwarming:

Warmteafgifte via de lucht is goed te combineren met situaties waarin ook ventilatie een belangrijke rol speelt. Luchtverwarming kost meer energie doordat er een luchtstroom opgang moet worden gehouden.  Het opwarmen van een ruimte kan op deze manier erg snel plaatsvinden. Juist als er een grote wisseling aan warmtevraag aanwezig is per ruimte kan dit erg efficiënt werken.

 

Laagtemperatuur radiatoren/ convectoren:

Het is ook mogelijk om de traditionele radiatoren te vervangen door laagtemperatuurradiatoren. Dit type radiator zorgt voor meer spreiding van de warmte doordat ze een groter oppervlak aan lamellen hebben. Ze maken in sommige gevallen ook gebruik van kleine ventilatoren waarmee een snellere verspreiding van de warmte plaatsvindt. Deze oplossing is vaak goedkoper dan vloerverwarming aanleggen omdat de bestaande vloer niet vervangen hoeft te worden. Uiteraard moet er wel voldoende wandoppervlak zijn om de radiatoren kwijt te kunnen.

 

Op Naar Nul voert technisch en financiële haalbaarheidsanalyses uit op basis van haar kennis en ervaring. Zo kan een goede keuze gemaakt worden van toe te passen duurzame technieken. Daarnaast werken we de gekozen oplossing ook in detail uit om zo tot een juiste oplossing van zowel de warmtepomp als het afgiftesysteem te komen. Dit doen we via een warmteverliesberekening. Om te bepalen wat het toekomstige jaarverbruik wordt van de nieuwe installatie gebruiken we een dynamische berekening.

Projecten

Meer weten over warmteoplossingen?